album 2 - fr die will i d si 

 

min kpf tuat weh, so h wia gluat,

i ws nmma alls, was gschtr gsi isch,

dr ltscht whisky nch im bluat,

an korza blick, di bett isch leer,

erscht jtzt begrief i, da mr fehlscht,

 

nu fr di will i jtzt d si,

i will di bi miar h, ganz n bi miar,

 

i lig im bett, i starr ad wan,

decki keit mr ofa kpf,

i schmeck din gschmack,

hn din pfulfa i dr han,

an korza blick, di bett isch leer,

hoscht ft blrat wgat miar

 

Fenster schliessen