album 9 – momente

 

i lig im bett, i bin schò wach, an neua tag

verschlòfni gedanka, dr wecker gòt gli ab

i hör di schnufa und i schlüf ganz nòh zu diar

an schöna moment, ds´läba ments decht guat möt miar

 

momente sen ewig, momente sen geil

momente sen ehrli, si mahan üs high

momente sen läba, liabi und glück

för all dia momente, lugat ma zrock

 

momente si prägan,  mahan üs frei

momente kön schmärza, oh des gòt vorbei

momente sen läba, liabi und glück

momente sen wòhrheit

wòhrheit i dem ogablick

 

i hör üsr lacha, sach üs bim erschta date

blick hon si gfonda, üsri hen hòn sich berührt

hòn üs i´dr ziet verlora, sen dor d´nacht spaziart

ke oog homr zua , es ischt om üs passiart

 

i lig im bett, i bin schò wach, an neua tag

verschlòfni gedanka, dr wecker gòt gli ab